سایت تخصصی ترجمه ایتالیایی

چرا می‌نویسید؟

Scritto da Italo Calvino

ماه‌ها طول کشید تا روزنامهٔ پاریسی لیبراسیون شمارۀ ویژه‌ای را آماده کرد که در ۲۲ مارس بیرون آمد. از نویسندگان سرتاسر دنیا این سؤال پرسیده شد: «چرا می‌نویسید؟» البته چنین تحقیقی قبلاً هم سابقه داشته: در شمارۀ نوامبر ۱۹۱۹ مجلهٔ لیترتوار به سردبیری ...

Leggi tutto...
Categoria: