سایت تخصصی ترجمه ایتالیایی

نابرابری جنسیتی در هالیوود

Scritto da Hoda Arabshahi

«مدرسه ارتباطات و روزنامه‌نگاری آننبرگ» با همکاری ‌«دانشگاه کالیفرنیای جنوبی» در مطالعه‌ای جامع و با تمرکز روی مجموع ۲۱ هزار نقش ایفا شده در ۵۰۰ فیلم معروف یا پرفروش سینما که در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ به اکران درآمده اند به بررسی نابرابری‌های جنسیتی در سینمای هالیوود پرداخته است.

این پژوهش که به تازگی از سوی آکادمی فیلم نیویورک منتشر شده است در هر سال ــ به استثنای سال ۲۰۱۱ ــ ۱۰۰ فیلم و بازیگران آن‌ها را رصد کرده و این فیلم‌ها را از جنبۀ جنسیتی به ویژه حضور زنان مورد ارزیابی قرار داده است.

 

گستردگی جنسیتی

این بررسی نشان می‌دهد که حضور زنان در فیلم‌هایی که در سال ۲۰۱۲ اکران شده‌اند به طور قابل تأملی کمتر از حضور مردان بوده است. به طوری که تنها ۲۸.۴ درصد از ۴۴۷۵ نقشی که در این سال به روی پرده رفته‌اند متعلق به زنان بوده است. این بدان معناست که به ازای هر ۲.۵۱ مرد ۱ زن در پرده سینما نمایان شده است. 

این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۰۷ برابر با ۲۹.۹ درصد، در سال ۲۰۰۸ برابر با ۳۲.۸ درصد، در سال ۲۰۰۹ برابر با ۳۲.۸ درصد و در سال ۲۰۱۰ برابر با ۳۰.۳ درصد بوده است. به این ترتیب، سال ۲۰۱۲ کمترین درصد حضور زنان در فیلم‌ها را در مدت ۵ سال به خود اختصاص داده است و تنها در ۶ درصد از فیلم‌های پر فروش این سال، زنان در یک برابری حضور بازیگران با کسب رقم بین ۴۵ تا ۵۴.۹ درصد از تمام نقش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و تنها بیش از یک چهارم تمام راویان این فیلم‌ها (۲۷.۵ درصد) زنان بوده‌اند.

 

جدول ۱: گستردگی حضور زنان در نقش‌ها بر پرده سینما (۲۰۰۷ - ۲۰۱۲)

گستردگی ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۲
درصد نقش‌های زن  ۲۹.۹ درصد  ۳۲.۸ درصد  ۳۲.۸ درصد  ۳۰.۳ درصد  ۲۸.۴ درصد
درصد فیلم‌های با بازیگران برابر  ۱۱.۹ درصد   ۱۵ درصد  ۱۶.۸درصد  ۴ درصد  ۶ درصد
نرخ نسبت مردان به زنان  ۲.۳۵ به ۱  ۲.۰۵ به ۱  ۲.۰۵ به ۱  ۲.۳ به ۱  ۲.۵۱ به ۱
 درصد راویانی که زن هستند  ۱۸.۵ درصد  ۳۶.۱ درصد  ۴۱.۷ درصد  ۵۱.۵ درصد  ۲۷.۵ درصد
 مجموع نقش‌ها  ۴۳۷۹  ۴۳۷۰  ۴۳۴۲  ۴۱۵۳  ۴۴۷۵
 مجموع فیلم‌ها  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰   ۱۰۰

 

سطح گستردگی حضور زنان در پشت دوربین

برپایه این پژوهش، تنها ۱۶.۷ درصد از ۱۲۲۸کارگردان، نویسنده و تهیه‌کننده ۱۰۰ فیلم پرفروش سال ۲۰۱۲ زنان بوده‌اند که این رقم برابر با ۴.۱ درصد از کارگردانان، ۱۲.۲ درصد از نویسندگان و ۲۰ درصد از تهیه‌کنندگان بوده است. این بدان معنی است که در سال ۲۰۱۲ به ازای هر ۵ مرد تنها ۱ زن در پشت دوربین قرار گرفته است. این درحالی است که نرخ جنسیتی نسبت مرد به زن در بررسی عوامل پشت صحنه در سال ۲۰۰۷ برابر با ۵ به ۱، در سال ۲۰۰۸ برابر با ۴.۹ به ۱، در سال ۲۰۰۹ برابر با ۴.۵ به ۱ و در سال ۲۰۱۰ برابر با ۵.۵ به ۱ بوده است.

 

جدول ۲: حضور زنان در پشت دوربین (۲۰۰۷- ۲۰۱۲)

گستردگی ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۲
 درصد کارگردانان زن  ۲.۷ درصد (تعداد= ۳)  ۸ درصد (تعداد=۹)  ۳.۶ درصد (تعداد= ۴)  ۲.۷ درصد (تعداد= ۳)  ۴.۱ درصد (تعداد= ۵)
 درصد نویسندگان زن   ۱۱.۲درصد (تعداد= ۳۵)  ۱۳.۶درصد (تعداد= ۳۵)  ۱۳.۵درصد (تعداد= ۳۸)  ۱۱.۱درصد (تعداد= ۲۹)  ۲۰ درصد (تعداد= ۳۴)
 درصد تهیه‌کنندگان زن  ۲۰.۵ درصد (تعداد= ۱۷۴)  ۱۹.۱ درصد (تعداد= ۱۶۴)  ۲۱.۶ درصد (تعداد= ۱۸۳) ۱۸.۳ درصد (تعداد= ۱۶۰)  ۲۰درصد (تعداد= ۱۶۶)
 درصد مجموع کارگردان/نویسنده/تهیه‌کننده زن  ۱۷ درصد (تعداد= ۲۱۲)  ۱۶.۹ درصد (تعداد= ۲۰۸) ۱۸.۱ درصد (تعداد= ۲۲۵)  ۱۵.۴ درصد (تعداد= ۱۹۲)  ۱۶.۷ درصد (تعداد= ۲۰۵)
نرخ جنسیتی مرد به زن   ۵ به ۱  ۴.۹ به ۱    ۴.۵ به ۱  ۵.۵ به ۱   ۵ به ۱

 

تصویر جنسیتی: سن

این گزارش که به مدت ۵ سال به رصد نقش‌های بزرگسال در سنین بین ۲۱ تا ۶۴ سال پرداخته دریافته است که بخش اعظمی از تمام نقش‌های زن بین ۲۱ تا ۳۹ سال سن داشته‌اند. به طوری که ۵۹ درصد از تمام بازیگران زن در سال ۲۰۰۸ در نقش شخصیت‌های مرتبط به این بازۀ سنی به ایفای نقش پرداخته‌اند. در اینجا ذکر این نکته ضروری می‌نماید که در سال ۲۰۰۸ نتایج مشابهی نیز در مورد مردان با طیف سنی ۲۱ تا ۳۹ سال مشاهده شده است.

برپایۀ این رصدها، تنها کمتر از یک چهارم تمام نقش‌ها برای زنان بین ۴۰ تا ۶۴ سال بوده است و با توجه به اینکه، درصد به دست آمده در مورد مردان به مراتب بیشتر از این رقم بوده است بنابراین می‌توان گفت که بازیگران زن با افزایش سن به ناچار بسیار زودتر از بازیگران مرد بازنشسته می‌شوند.

 

جدول ۳: سن نقش‌ها بر اساس جنسیت در ۱۰۰ فیلم معروف سال ۲۰۱۲

دامنه سنی مردان زنان
 کودک (۰ تا ۱۲ سال)  ۶.۵ درصد  ۹.۲ درصد
 نوجوان (۱۳ تا ۲۰ سال)  ۷.۲ درصد  ۱۰ درصد
 بزرگسال (۲۱ تا ۳۹ سال)  ۴۴.۴ درصد  ۵۴.۱ درصد
میانسال (۴۰ تا ۶۴ سال)  ۳۶.۴ درصد  ۲۳ درصد
 سالمند (بالای ۶۵ سال)  ۵.۵ درصد  ۳.۷ درصد

 

تصویر جنسیتی: جذابیت‌های جنسی

نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که زنان در فیلم‌های پرفروش و معروف سال ۲۰۱۲ بسیار بیشتر از مردان با لباس‌های اغواکننده ــ تنگ و جذب ــ (مردان= ۷ درصد، زنان= ۳۱.۶ درصد) یا نیمه برهنه (مردان= ۹.۴ درصد، زنان= ۳۱ درصد) ظاهر شده‌اند و بیشتر زنانی که در این فیلم‌ها بازی داشته‌اند در طیف سنی بین ۲۱ تا ۳۹ سال ــ سن اوج جذابیتهای جنسی ــ قرار داشته‌اند. همچنین، زنان بین سنین ۱۳ تا ۲۰ سال نیز در بیشتر موارد با لباس‌های نیمه‌برهنه یا جذب ‌و‌ تنگ در فیلم‌های سال ۲۰۱۲ حاضر شده‌اند. این درحالی است که حضور زنان بین ۴۰ تا ۶۴ سال در فیلم‌های تولید این سال نسبتا پایین بوده است (۲۳ درصد برای زنان در مقابل ۳۶.۴ درصد برای مردان). همچنین نه تنها حضور دختران نوجوان با لباس‌های جذب و تنگ بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ به میزان ۲۲ درصد افزایش یافته بلکه ‌درصد حضور دختران نوجوانی که با ظاهر برهنه بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بر پردۀ سینما ظاهر شده‌اند نیز به میزان ۳۲.۵ درصد رشد داشته است.

این الگو پیشنهاد می‌دهد که بسیاری از زنان در فیلم‌ها هنوز به عنوان یک عروسک عمل می‌کنند و به تقویت مفهوم "خود ‌شیء‌بینی زنان" دامن می‌زنند. این مطالعۀ جامع با تمرکز بر روی درصد زنانی که با لباس‌های اغواگرانه بر پردۀ سینما نمایان می‌شوند پس از ۳ سال کاهش در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. هرچند در مفهوم حضور برهنه، در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ درصد بالاتری نسبت به سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ثبت شده است، اما این بدان معنی نیست که درصد جذابیت زنان بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ کاهش داشته است.

 

جدول ۴: جذابیت‌های جنسی زنان بر پردۀ سینما (۲۰۰۷- ۲۰۱۲)

جدابیت‌های جنسی ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۲
 درصد در لباس‌های اغواگرانه  ۲۷ درصد  ۲۵.۷ درصد  ۲۵.۸ درصد  ۳۳.۸ درصد  ۳۱.۶ درصد
 درصد زنانی که بخشی از بدن خود را در معرض تماشا قرار می‌دهند  ۲۱.۸ درصد  ۲۳.۷ درصد  ۲۳.۶ درصد  ۳۰.۸ درصد  ۳۱ درصد
 درصد جذابیت‌های مرجع  ۱۸.۵ درصد  ۱۵.۱ درصد  ۱۰.۹ درصد  ۱۴.۷درصد   اندازه‌گیری نشده

با استفاده از شاخص‌های سن و جذابیت‌های جنسی که در بالا شرح داده شد، این گزارش در ادامه، به بررسی این نکته پرداخت که دختران نوجوان (۱۳ تا ۲۰ سال)، زنان بزرگسال جوان (۲۱ تا ۳۹ سال) و زنان میانسال (۴۰ تا ۶۴ سال) در فیلمهای سال ۲۰۱۲ چگونه بر پرده ظاهر شده‌اند. در این مرحله، مقایسۀ زنان بین ۲۱- ۳۹ سال و دختران ۱۳- ۲۰ سال نشان داد که این دو گروه سنی بسیار بیشتر از زنان ۴۰ تا ۶۴ سال با لباس‌های نیمه‌برهنه یا جذب و تنگ در فیلم‌ها بازی می‌کنند.

 

جدول ۵: جذابیت‌های جنسی زنان در فیلم‌های سال ۲۰۱۲ برپایه سن

   ۲۰-۱۳ سال  ۳۹-۲۱ سال  ۶۴-۴۰ سال
 لباس‌های اغواگرانه   ۵۶.۶ درصد   ۳۹.۹ درصد   ۱۶.۴ درصد
 نیمه برهنه یا برهنگی کامل   ۵۵.۸ درصد   ۳۹.۶ درصد  ۱۵.۷ درصد 

 

این مطلب برای اولین‌بار در سایت همه چیز درباره فیلمنامه و سپس در فیلم‌نوشت منتشر شد. پس از تعطیلی سایت‌های یادشده، این مطلب در سایت آرگومنتی ایتالیچی بازنشر شد.

درباره نویسنده/مترجم

هدا عربشاهی، خبرنگار، نویسنده و مترجم ایرانی فارغ‌‌التحصیل رشتۀ مترجمی زبان ایتالیایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است. او دورۀ آموزش خبرنویسی و گزارش‌نویسی را در باشگاه خبرنگاران جوان و دوره دانش‌افزایی در رشتۀ ادبیات مدرن ایتالیا را در دانشگاه مطالعات میلان ایتالیا گذرانده است. او به زبان‌های ایتالیایی و انگلیسی مسلط بوده و به عنوان مترجم متون علمی و مترجم شفاهی (interpreter) نیز مشغول به فعالیت است. از او دو رمان به نام‌های ‌آنروز خواهد آمد‌ (۱۳۷۸) و ‌زمان منفی‌ (۱۳۸۸) و ترجمۀ کتاب ‌مریخی‌ها خود ما هستیم‌ (۱۳۹۳) نوشتۀ ‌جووانی بینیامی‌ (رئیس کمیته بین‌المللی تحقیقات فضایی و رئیس شورای مشورتی آژانس فضایی اروپا) و سه نمایشنامه کمدی از ایتالو کُنتی منتشر شده است. از فعالیت‌های رسانه‌ای او می‌توان به خبرنگار و مترجم بخش بین‌الملل و علم و فناوری در باشگاه خبرنگاران جوان (۱۳۸۲-۱۳۸۱)، دبیر صفحات بین‌الملل و علم و فناوری روزنامه راه مردم (۱۳۸۴-۱۳۸۳)، دبیر صفحات اقتصاد بین‌الملل و فناوری اطلاعات در هفته‌نامه اقتصاد و مردم (۱۳۸۵)، خبرنگار و مترجم بخش علم و فناوری در خبرگزاری مهر (از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱)، فعالیت در ماهنامه و فصلنامه همشهری اقتصاد از سال ۱۳۹۰، مترجم شفاهی زبان ایتالیایی در آژانس‌های زیر نظر اداره رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۹۰، فعالیت در رادیو ایتالیایی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما تا سال ۱۳۹۲، نویسنده کارشناس برنامه تخصصی "فتوحات علمی ایران" در رادیو ایتالیایی، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس خبری برنامه دیالوگ رادیو نمایش تا سال ۱۳۹۲، عضو تحریریه ماهنامه نجوم از سال ۱۳۹۳، کارشناس برنامه‌ اقتصاد حوالی فرهنگ سال ۱۳۹۴ رادیو اقتصاد، کارشناس برنامه‌ نمودار رادیو ایران ۱۳۹۴-۱۳۹۵ و دبیرتحریریه ماهنامه دانشمند از ۱۳۹۴


Categoria: