فیلومنا؛ مذهب یا ضدمذهب؟

Scritto da Hoda Arabshahi

فیلومنا (Philomena) فیلمی است به مدت زمان ۹۸ دقیقه به کارگردانی استفان فریزر محصول سال ۲۰۱۳ انگلستان، آمریکا و فرانسه براساس کتاب ‌بچه گمشده فیلومنا لی‌ نوشته خبرنگار انگلیسی، مارتین سیکسمیت. فیلومنا با بازی ‌جودی دنچ‌ (در نقش فیلومنا) و ‌استیو کوگان‌ (در نقش مارتین) براساس داستان واقعی زنی است که به مدت ۵۰ سال به دنبال فرزند گمشده خود بود.

Leggi tutto...
Categoria:

زمین می‌لرزد به روایت فرانچسکو رزی

Scritto da Francesco Rosi

در اصل، ویسكونتی قصد داشت سه فیلم بسازد و نه یك فیلم و خودش همیشه می‌گفت سه فیلم مستند می‌خواهد بسازد: یكی دربارۀ ماهیگیران، یكی دربارۀ دهقانان و یكی هم دربارۀ كارگران معدن، كه هر سه در سیسیل اتفاق می‌افتادند. این سه آثار متفاوتی بودند که به همان نبرد همیشگی علیه فلاکت‌ انسان‌ها و اشیا می‌پرداختند و حقیقتاً هم ویسکونتی طرح تولید هر کدام از بخش‌های این سه‌گانۀ دریایی،‌ زمینی و مربوط به معدن را در ذهن خود پرورانده بود.

Leggi tutto...
Categoria:

سینمای انسان‌وار

Scritto da Lucchino Visconti

کنش‌ورزی خلاقانه فعالیت یک انسان زنده است در میان آدمیان. آشکارا بگویم منظور من از کاربرد این اصطلاح این است تا چیزی را دریابم که فقط به استیلا و برتری هنرمند ارجاع می‌یابد. هر کارورزی در حین زیستن خلق می‌کند. همواره و تا زمانی که بتواند زندگی کند. یعنی تا زمانی که شرایط روزانۀ او آزاد و باز باشند. خواه برای هنرمند و خواه برای یک کارگر یا کارورز صنایع دستی.

Leggi tutto...
Categoria:

نئورئالیسم و میکلانجلو آنتونیونی

Scritto da Reza Gheysarie

جنبش نئورئالیسم در ایتالیا مثل هر جنبش فرهنگی ادبی اجتماعی دیگری در تاریخ در روند طبیعی خود به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود که حتی در مقطعی ممکن است با انگیزه اولیه جنبش در تضاد کامل باشد. به عنوان نمونه، جنبش اومانیسم که منجر به رنسانس شد یا جنبش روشنگری خردگرایی را که مفهوم کلی داشت در اختیار سیاست‌بازی و ایدئولوژی گذاشت و حاصل آن انقلاب فرانسه شد که در انتها کاملاً از خردگرایی به دور افتاد و در دامان بناپارتیسم سقوط کرد.

Leggi tutto...
Categoria:

نگاهی به سینمای نانی مورتی

Scritto da Reza Gheysarie

مورتی خیلی به موقع در سینمای ایتالیا پیدایش شد و از این رو درخشید. انگار همه منتظر او بودند؛ سال‌هایی بود که وودی آلن اوج می‌گرفت و در سینمای اروپا و به خصوص فرانسه و ایتالیا همه به دنبال یک وودی آلن اروپایی بودند.

Leggi tutto...
Categoria:

عصر معصومیت یوزپلنگ

Scritto da Reza Gheysarie

مارتین اسکورسیزی یا به قول ایتالیایی‌ها اسکورسزه از علاقه‌مندان سینمای ایتالیاست. حتی مستندی هم دربارۀ آن ساخته است. او شیفتگی خود به لوکینو ویسکونتی را هیچ‌وقت پنهان نکرده است، اما بعضی مواقع این شیفتگی‌ها کار دست آدم می‌دهد.

Leggi tutto...
Categoria: